Report EMA o implementaci nové PhV legislativy

Evropská léková agentura (EMA) vydala svůj první report shrnující úkoly, které vykonala, aby splnila odpovědnost danou novou farmakovigilanční legislativou. 

Report ukazuje kladné výsledky. Dosaženo bylo například lepšího shromažďování informací o léčivých přípravcích, lepšího porozumění datům, větší transparentnosti. Podívejte se další výsledky, kterých se podařilo dosáhnout.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci