Registrační informace - Elektronická žádost je povinností

Od 1.7.2015 jsou společnosti povinny používat elektronické žádosti poskytované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) pro všechny žádosti o registraci centralizovanou procedurou pro humánní a veterinární léčivé přípravky.

Formuláře jsou k dispozici pro prvotní registraci, změny a prodloužení a je možno je stáhnout z internetové stránky pro elektronické formuláře. Elektronické formuláře nabízejí pro uživatele více strukturovaný proces podávání žádostí. Jejich použití by mělo vést ke snížení administrativní zátěže jak pro regulační orgány, tak pro farmaceutické společnosti. 

Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci