Prevence medicínských pochybení v EU

Evropská léková agentura (EMA) vydala návrhy dvou pokynů ke správné praxi pro regulační autority a farmaceutické firmy v EU.

Tyto pokyny mají za cíl zlepšit hlášení, hodnocení a prevenci medicínských pochybení.  S tím,  jak v roce 2012 vešla v platnost nová EU legislativa týkající se farmakovigilance, hlášení nežádoucích účinků jako následků medicínských pochybení se stalo povinným. Farmaceutické firmy a národní regulační autority v EU mají povinnost zadávat nežádoucí události do EudraVigilance. Účelem  vydání těchto dvou postupů je podpořit farmaceutické firmy a národní regulační autority v implementaci těchto legislativních požadavků. Zúčastněné osoby mohou zasílat své komentáře EMA do 14.6.2015.


Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci

poslední navštívené