Opatření, která pomáhají chránit pacienty před padělanými léčivými přípravky

Nové nařízení zavádí "bezpečnostní prvky" na obalu humánních léčivých přípravků

Evropská léková agentura (EMA) a Evropská komise (EK) připravily pro centrálně registrované léčivé přípravky plán, který ukáže žadatelům a držitelům rozhodnutí o registraci jak postupovat při plnění požadavků nového nařízení směrnice o padělaných léčivých přípravcích. Nařízení zavádí dva bezpečnostní prvky, jedinečný identifikátor (dvojrozměrný čárový kód) a ochranný prvek pro zabránění neoprávněné manipulace s léčivým přípravkem, které mají být umístěny na obalech většiny humánních léčivých přípravků.

Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci