Nový registr zdravotnických prostředků v České Republice

Na webu české autority, Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl spuštěn nový registr zdravotnických prostředků. 

Cílem registru je poskytnout příslušným orgánům státní správy rychlý přístup k informacím o výrobcích, zplnomocněných zástupcích, dovozcích, distributorech, osobách provádějících servis zdravotnických prostředků, zadavatelích klinických zkoušek a notifikovaných osobách, o zdravotnických prostředcích, o certifikátech vydávaných notifikovanými osobami, o nežádoucích příhodách a nápravných opatřeních a také k údajům v oblasti klinických zkoušek. Registr je rozdělen na část veřejnou a část pro oznamovatele a odborníky.

Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci