Nový předmět

Na podzimní semestr připravilo Centrum RECAMO a Farmakologický ústav LF MU pro postgraduální studenty Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU nový předmět zabývající se vývojem léči a principy personalizace léčby v onkologii - "Vývoj léčiv a personalizovaná terapie v onkologii". Předmět bude probíhat každé úterý od 17. 9 do 10.12. v přednáškové místnosti Morávkova pavilonu / RECAMO MOÚ.

Posluchač přednášek si osvojí koncept “evidence-based medicine”, personalizace léčby, predikce léčby a vývoje biomarkerů v onkologii. Absolvováním předmětu bude student seznámen v návaznosti na specifické oblasti nádorové biologie s životním cyklem léčiva: vývoj, preklinické testování a charakterizace léčiv, vývoj terapeutických protilátek, klinické hodnocení léčiv, včetně regulační a legislativních aspektů. Student bude znát definici, regulační a legislativní aspekty moderní terapie a podrobněji pozná nejnovější poznatky a postupy genové a buněčné terapie v onkologii. Student bude seznámen se současným stavem personalizované léčby hematoonkologických malignit, solidních nádorů dospělých a malignit dětského věku.

přednášející:

 • MUDr. Regina Demlová, PhD.
 • Doc. MUDr. Andrea Janíková, PhD.
 • Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD. 
 • MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. 
 • MUDr. Petr Müller, PhD. 
 • Doc. MUDr. Luděk Pour, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
 • Doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD. 
 • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
 • Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, PhD. 
 • RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD. 
program přednášek:

17. 9. 2013 Paradigma personalizované medicíny a principy personalizované terapie (prof. Kaňková) 

24. 9. 2013 Biologie nádorové buňky ve vztahu k potenciálním cílům protinádorové terapie (dr. Zdražilová Dubská)

1. 10. 2013 Farmakogenetika, vývoj biomarkerů a ‚omiky‘ v personalizované terapii (doc. Valík)

8. 10. 2013 Použití nádorové tkáně ve vývoji léčiv a v personalizaci léčby v onkologii (Dr. Nenutil)

15. 10. 2013 Vývoj, preklinické testování a charakterizace léčiv (drug development) (Dr. Müller)

22. 10. 2013 Vývoj, charakterizace a produkce diagnostických a terapeutických protilátek (Dr. Vojtěšek)

29. 10. 2013 Klinické hodnocení léčiv (Dr. Demlová)

5. 11. 2013 Moderní terapie (advanced therapy medicinal products) (Dr. Demlová)

12. 11. 2013 Genová terapie v onkologii (Dr. Müller) 

19. 11. 2013 Buněčná terapie v onkologii (Dr. Zdražilová Dubská) 

26. 11. 2013 Personalizovaná léčba hematoonkologických malignit (doc. Janíková / doc. Pour)

3. 12. 2013 Personalizovaná farmakoterapie solidních nádorů dospělých (prof. Vyzula)

10. 12. 2013 Personalizovaná léčba maligních onemocnění dětského věku (prof. Štěrba) 

Předmět si studenti zapisují v rámci odborné přípravy. Na jednotlivé přednášky je možné zaregistrovat se cestou www.recamo.cz, kde je také uvedena anotace jednotlivých přednášek. 

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci

poslední navštívené