EMA doporučila schválení nového léku proti tuberkulóze

EMA doporučila přidělení rozhodnutí o registraci novému léčivému přípravku, který účinkuje na multirezistentní plicní TBC.  

Jde o lék Sirturo, jehož účinnou látkou je bedaquilin. V EU tuberkulóza spadá pod vzácná onemocnění. Multirezistentní tuberkulóza je definovaná jako tuberkulóza rezistentní přinejmenším na izoniazid a rifampicin-dvě hlavní antituberkulotika používaná jako standardní léčba. Je spojována s vysokou mírou mortality a představuje významné ohrožení veřejného zdraví. Nemocní napadení rezistentními kmeny mykobakterií, nereagují adekvátně na léčbu a potenciálně mohou infekci šířit na ostatní lidi. Sirturo je prvním představitelem nové skupiny léků proti mykobakteriím. Doporučení přidělení rozhodnutí o registraci je podmíněno tím, že výrobce ještě provede dodatečné klinické studie. Stanovisko CHMP ohledně přípravku Sirturo bude v současnosti postoupeno Evropské komisi, aby mohla rozhodnutí o registraci udělit.  

Celý článek naleznete zde

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci