Doporučení PRAC ohledně kodeinu pro léčbu kašle u dětí

Farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury

PRAC (Farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury) doporučil omezit použití léčiv obsahujících kodein pro léčbu kašle a nachlazení kvůli závažným nežádoucím účinkům zahrnujících také dýchací problémy. Kodein je v lidském těle konvertován na morfin. Někteří lidé, tzv. ultrarychlé metabolizéři kodein konvertují na morfin rychleji, než je obvyklé, což zapříčiní vysoké hladiny morfinu v krvi, které mohou vést k závažným nežádoucím účinkům jako např. dýchací problémy. Konkrétní doporučení jsou popsána v originálním článku.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci