Celoevropské přehodnocení léčiv obsahujících ibuprofen

Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské lékové agentury zahájil přehodnocení kardiovaskulárních rizik. 

Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské lékové agentury zahájil přehodnocení kardiovaskulárních rizik dlouhodobě užívaných vysokých dávek dlouhodobě systémově podávaného ibuprofenu.
Přehodnocení bylo zahájeno na popud UK regulační autority MHRA.
Některé údaje a výsledky analýz naznačují, že kardiovaskulární riziko vysokých dávek ibuprofenu může být stejné jako známé riziko COX-2 inhibitorů.
Kardiovaskulární riziko bude přehodnocováno u vysokých dávek ibuprofenu 2400mg/den.
Ibuprofen je však běžně užíván v dávkách nižších a po kratší dobu.
Obvyklá terapeutická dávka pro osoby nad 12 let je 200-400 mg 3x-4x denně dle potřeby.

Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci