Ze života léčiv

Připravujeme pro Vás novinky a zajímavosti z oblasti zdravotnictví.  

 

 

 

 • Celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení ukaž detail

  8. června 2017 se v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo 2. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení. Jednodenní konferenci pořádal Masarykův onkologický ústav za podpory Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, výzkumné infrastruktury CZECRIN a nadačního fondu PharmAround.

  9.6.2017

 • Odborníci debatovali o klinických studiích. Na konferenci v Senátu ukaž detail

  Klinickými studiemi, které mají zcela zásadní význam pro hodnocení účinnosti a bezpečnosti inovativních způsobů léčby se v úterý 23. května 2017 zabývala celá řada odborníků. Na Národním dni klinických hodnocení, který se konal v Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Diskutovalo se rovněž o problematice vzácných onemocněních a o své zkušenosti s klinickými studiemi se s účastníky podělila také pacientka.

  24.5.2017

 • Evropská referenční síť pro vzácná onemocnění ukaž detail

  V březnu 2017 bylo schváleno 24 evropských referenčních sítí, do kterých se zapojilo přes 900 vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť z více než 300 nemocnic a 26 členských států. Poskytovatelé zdravotní péče v České republice se do této sítě zapojili velmi aktivně, do 17 sítí se zapojilo 10 poskytovatelů.

  12.4.2017

 • Projekt Senior – lékový audit v domovech pro seniory ukaž detail

  Obyvatelé domovů pro seniory v Česku dostávají mnohdy léky, které nepotřebují, případně v nevhodných dávkách, málo se sledují rizika nežádoucích účinků a lékových interakcí. Ukázal to projekt Senior 2016, v němž lékaři s klinickými farmaceuty vyhodnocovali podávání léků v pěti zařízeních. 

  5.4.2017

 • Inovativní léky v ČR pomáhají stále více lidem ukaž detail

  V letech 2010 až 2015 vzrostl počet pacientů léčených inovativními léky skoro o 50 procent. Průměrné náklady na jednoho ‚centrového‘ pacienta přitom zůstávají i přes vstup nových nákladných léčiv stabilní. Ve zpřístupnění nových léků pacientům však bohužel patří Česká republika k těm nejpomalejším v Evropě.

  29.3.2017

 • Vzácné onemocnění – dlouhé čekání ukaž detail

  Pacienti se vzácným onemocněním čekají v Česku na své léky zbytečně dlouho. Většina lékařů se s nemocemi, které má méně než jeden člověk ze dvou tisíc, setká výjimečně; na lékařských fakultách ani ve specializačním vzdělávání jim není věnována dostatečná pozornost.

  28.3.2017

 • Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2016 ukaž detail

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

  4.10.2016

 • Úložiště pro PSUR ukaž detail

  Úložiště pro PSUR je nyní k dispozici a nabízí bezpečné místo pro elektronické podání pro držitelé rozhodnutí o registraci (MAH), zefektivnění podání Periodicky aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) pro farmaceutický průmysl.

  25.9.2015

 • Workshop pro legislativní pracovníky ukaž detail

  Současné výzvy v oblasti klinických hodnocení v ČR a jejich právní aspekty.

  Workshop určený především pracovníkům v oblastech legislativy participujících na klinickýh hodnoceních.

  3.6.2015

 • Experimentální léčba eboly ukaž detail

  Všechna léčiva proti ebole jsou momentálně v počáteční fázi vývoje a je potřeba získat a doložit více informací o jejich bezpečnosti a účinnosti.

  19.1.2015

 • Nový guideline o ftalátech ukaž detail

  EMA vydala finální pokyn k používání ftalátů jako excipientů a stanovila expoziční limity v zařízeních, které vyrábí více produktů.

  16.12.2014

 • Diskuse o systému regulace pediatrických studií ukaž detail

  Experti na rakovinu tvrdí, že současný systém regulace pediatrických onkologických klinických hodnocení by měl být pozměněn. Domnívají se, že současný systém odpírá dětem nové, potenciálně život-zachraňující léčivé přípravky a že děti by mohly mít přístup k léčivům, která jsou prozatím testována pouze na dospělých.

  28.3.2014

 • Novinky z EMA ukaž detail

  Politika přístupu EMA ke zveřejňování a přístupu k datům z klinických hodnocení.

  1.10.2013

 • Nový předmět ukaž detail

  Na podzimní semestr připravilo Centrum RECAMO a Farmakologický ústav LF MU pro postgraduální studenty Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU nový předmět zabývající se vývojem léči a principy personalizace léčby v onkologii - "Vývoj léčiv a personalizovaná terapie v onkologii".

  Předmět bude probíhat každé úterý od 17. 9 do 10.12. v přednáškové místnosti Morávkova pavilonu / RECAMO MOÚ.

  24.9.2013

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci

poslední navštívené