Workshop

Ve středu 23. 4.2014 jsem se zúčastnila odpoledního workshopu o interpretaci výsledků klinických hodnocení v éře personalizované medicíny.

Workshop byl zaměřen na problematiku cílené biologické léčby v onkologii. Vzhledem k tomu, že hned následující den v Brně začínaly tradiční Brněnské onkologické dny, téma bylo opravdu aktuální. 

Úvodní přednáška doktorky Demlové byla věnována personalizované terapii z pohledu jejího vývoje v čase, současnému pojetí a zejména zdůraznění faktu, že personalizovaně musíme vnímat nejen vlastní nádor, ale i jeho hostitele – pacienta, včetně možných farmakogeneticky determinovaných interindividuálních variabilit. Následující přednáška doktorky Kubáčkové se věnovala personalizaci terapie z hlediska vlastního nádoru, vlivu jeho mikroprostředí a možnostem cílené léčby v reálné praxi i klinickém výzkumu. Třetí sdělení mne velmi zaujalo, neboť se týkalo nezvyklé a originální přednášky patologa MOÚ pana doktora Fabiána. Dozvěděla jsem se zajímavá fakta o způsobu konzervace vzorků nádorové tkáně, úskalích s jejich zachováním, o požadavcích, které na patologa klade moderní doba a dopředu uhánějící vývoj a o rolích jednotlivých odborníků při odběru, fixaci i interpretaci vzorků.  Vyvrcholením odpoledne byl workshop s příklady reálných onkologických studií s cílenou léčbou. Workshop byl pojat netradiční a velmi originální formou. V první časti paní doktorky Kubáčková a Obermannová nebo pan docent Büchler  prezentovali konkrétní klinickou studii, kde zdůraznili problémy, jenž v designu studie vidí z pohledu klinického lékaře, a položili je jako otázku statistikovi. V druhé polovině pan biostatistik doktor Svobodník tyto otázky ze statistického pohledu rozebral, vysvětlil a zhodnotil.  


Vidět studii takto z více různých pohledů bylo zajímavé a věřím, že mnoho posluchačů přivedlo k zamyšlení nad designem studií obecně.

Irena Součková, Farmakologický ústav LF MU, Kamenice 5,  Brno
souckova@med.muni.cz