Stáž v Rigshospitalet (Kodaň)

Cílem naší cesty byla Jednotka studií fáze I, specializovaná na testování léků poprvé na člověku.

V říjnu 2011 jsme měli možnost navštívit nemocnici Rigshospitalet v dánské Kodani. Cílem naší cesty byla Jednotka studií fáze I, specializovaná na onkologii. Jednotka se nachází ve Finsen Center a je součástí Deparment of Oncology . Jednotka se věnuje  časnému výzkumu léků v onkologii, a podobně jako Molekulární jednotka v Barceloně na Vall d´Hebron, se zaměřuje na testování léků poprvé na člověku („first in man“). Nevyléčitelně nemocní pacienti tak mají, za předpokladu dobré fyzické kondice a souhlasu s klinickým testováním, možnost léčby zcela novými léky.

 Jednotka slouží hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Je vedena dvěma specializovanými lékaři, vyškolenými v klinických studiích časné fáze - Ulrichem Lassenem, PhD. a Mortenem Soresenem, PhD., kteří  jsou také zodpovědní za většinu studií fáze I a II na tomto pracovišti.

 Tým dále tvoří mladí lékaři ve specializaci, PhD. studenti, šest specializovaných sester a dvě asistentky. Samozřejmou součástí nemocnice je existence Jednotky klinických studií – Clinical Trials Unit , která vytváří zázemí pro běh Jednotky fáze I ale i úzce spolupracuje v rámci studií fáze III. Zde jsou k dispozici specializované studijní koordinátorky, přidělené pro konkrétní studii.

 Pracoviště se zabývá nejen výzkumem nových léků, iniciovaným farmaceutickými firmami, ale je také investigátorem vlastních akademických klinických studií. Úkolem týmu je tedy i podpora investigátory iniciovaných klinických studií, účast na koncepci protokolů a podobně.

 První den naší návštěvy jsme s kolegyněmi strávily částečně v rámci Jednotky a dále v Clinical Trials Unit. Měly jsme možnost diskutovat praktické stránky chodu oddělení a potkat se se specialisty v komplementárních oborech. Druhý a závěrečný den pobytu jsme si prohlédly onkologické oddělení, navštívily pracoviště radiodiagnostiky a radioterapie.

 Díky vstřícnosti lékařů i ostatního personálu jsme měly možnost nahlédnout do praktického provozu oddělení, získat představu o nárocích na organizaci a výhodách dedikovaného pracoviště, které umožnuje specializovaný a individualizovaný přístup k nevyléčitelným pacientům za současného respektování etických i právních aspektů léčby.