Stáž v Epileptologickém centru Filadelfia, Dianalund, Dánsko

Ve dnech 3.9.2012 – 13.9.2012 jsem se zúčastnila stáže v Epileptologickém centru Filadelfia v Dianalund v Dánsku.
Náplní stáže bylo seznámení se s chodem a organizací centra. Denně jsem se účastnila ranních konferencí, poté jsem trávila den pod vedením Dr. Mariny Nikanorové v části dětské epileptologie, kde jsem byla přítomna při konzultacích a vyšetření pacientů v ambulantní části nebo na oddělení, kde probíhaly vizity 2x týdně. Měla jsem možnost seznámit se s diagnostickými a terapeutickými postupy u dětských epilepsií, a to i vzácnějších forem dětských epileptických encefalopatií. Seznámila jsem se především s terapií syndromu Dravetové, Lenox-Gastautova syndromu ad. Centrum se specializuje i na implantaci vagového stimulátoru a ketogenní dietu, mohla jsem tak nahlédnout do postupů při aplikaci těchto terapeutických metod.
Druhou část stáže jsem absolvovala pod vedením Dr. Sandora Beniczkyho v elektrofyziologickém centru, kde jsem se seznámila s organizací a prací na video EEG monitorovací jednotce, viděla jsem praktickou aplikaci iktálního SPECTu a mohla konzultovat indikace dlouhodobé video EEG monitorace. Dále jsem byla přítomna na indikačních epileptochirurgických schůzkách a konferencích.
Celkově stáž hodnotím velmi kladně. Mohla jsem nahlédnout do diagnostických postupů u pacientů s epilepsií, především možností genetické diagnostiky, dále i do terapeutických postupů s využitím farmakoterapie léky, které nejsou u nás běžně rozšířeny a nefarmakologickými postupy jako je vagová stimulace a ketogenní dieta. 

MUDr. Pavlína Cahová