Kurz "Koordinátor klinického hodnocení léčiv"

Další kurz s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne v Brně ve dnech 7. – 9. listopadu 2013.Kurz pořádá Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a hlásit se lze přes internetové stránky.

Koordinátor klinického hodnocení léčiv

V květnu 2013 jsem se v Brně zúčastnila kurzu „Koordinátor klinického hodnocení léčiv“ a ráda bych se o něm krátce zmínila. 

Kurz byl velmi zajímavě koncipován a poskytl mi mnoho cenných informací. Proto mne napadla myšlenka, že by tento článek mohl být inspirací i pro další zdravotnické a jiné pracovníky, kteří mají zájem se vzdělávat v oboru Koordinátor KH.

Kurz se konal v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) a skládal se z teoretické i praktické části. Je určen pro více skupin posluchačů, zejména pro samotné koordinátory KH, ale také pro ostatní pracovníky, kteří na klinickém hodnocení participují. Jde např. i o pracovníky z oblasti administrativy nebo farmacie, kteří by se rádi na problematiku klinických hodnocení podívali z jiného úhlu pohledu.

Za velkou přednost kurzu považuji to, že na něm přednáší a vyučují jak samotné koordinátorky KH, tak i lékaři, start-up koordinátoři nebo data manažeři. Posluchač tak získá informace od odborníků, pro které je koordinace klinického hodnocení a práce s pacienty denním chlebem a umí a chtějí mu sdělit cenné zkušenosti, případně zodpovědět i konkrétní dotazy.  

A co je přesně obsahem kurzu?  Předně se dozvědět, co je náplní každodenní práce koordinátorky KH. Dále pak, proč je tato profese důležitá a jak se tímto může příprava i průběh hodnocení usnadnit a zkvalitnit. Dalším cenným přínosem je získání teoretických znalostí z oblasti legislativy, procesu vývoje léčiva a správné klinické praxe. Seznámíme se s typy, designem a metodologií klinických hodnocení.  Postupně se dostáváme k tématům jako hlášení nežádoucích účinků, protokol, informovaný souhlas, monitoring, studijní medikace až k trendům nových léčiv. Diskutujeme také etické aspekty hodnocení.

Praktickou část mají koordinátorky rovněž velmi dobře připravenou. Pracuje se s protokolem, záznamovými listy pacientů, informovaným souhlasem, formuláři pro vyplňování nežádoucích účinků a posluchači v dokumentech zkouší hledat zadané informace, vyplňovat je a naučit se v nich orientovat.  

Závěrem bych ráda dodala, že pokud byste měli zájem se takového kurzu také zúčastnit, budete mít možnost. Pro velký zájem a úspěšný průběh prvního kurzu vypisuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů nový podzimní termín. 

Další kurz s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne v Brně ve dnech 7. – 9. listopadu 2013. Kurz pořádá Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a hlásit se lze přes internetové stránky. Kurz má název Koordinátor klinického hodnocení léčiv a má číslo 467. Počet míst je omezen na 25 účastníků. Cena kurzu je 3.521 Kč bez DPH (4.260 Kč s DPH). Kurz je zakončen testem. Certifikát je vydán po splnění odborné praxe.

Irena Součková, Farmakologický ústav LF MU, Kamenice 5,  Brno

souckova@med.muni.cz