Exkurze do výrobního závodu Teva - VOŠZ Žerotínovo nám.

Výuka farmakologie v osnovách studia diplomovaných všeobecných sester je důležitým předmětem. Pokud se k tomu připojí i možnost poznat na vlastní oči, co se děje před tím, než každý spolkne svoji tabletu, jsme přesně na platformě spojení teorie s praxí.

Výuka farmakologie v osnovách studia diplomovaných všeobecných sester je důležitým předmětem. Pokud se k tomu připojí i možnost poznat na vlastní oči, co se děje před tím, než každý spolkne svoji tabletu, nebo než tuto tabletu sestřičky někomu podají , jsme přesně na platformě spojení teorie s praxí. Nám se podařilo v rámci projektu PharmAround navštívit 24.11.2011 farmaceutický závod TEVA Pharmaceuticals CR.

Samo poznání začíná již při vstupu do závodu, kde není nic ponecháno náhodě a každá návštěva je předem avizována. K zázemí firmy vás doprovodí ochranka, která vás předá pověřenému pracovníkovi. V rámci exkurze jsme byli uvedeni do reprezentačních prostor závodu v nové budově firmy, která je v provozu 1,5 roku. Zde je soustředěna i nová výroba pevných lékových forem. Úvodní část celé akce byla zaměřena na videoprezentaci, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí z historie i současnosti firmy, ale také nám byl velmi poutavým způsobem prezentován výrobní program závodu TEVA Česká republika, jehož vlastníkem je izraelská firma.

Po úvodní části následovala část praktická, což byla návštěva a možnost shlédnout celý výrobní cyklus pevných lékových forem, jak zní oficiální název. Bezpečnostní a hygienická opatření jsou obrovská. Každý návštěvník se musí převléknout do pláště, ochranné čepice a návleků na obuv. Umělé nehty musí skrýt nitridové rukavice, vousy tzv. vousenka. Sama exkurze probíhá za sklem, protože proces výroby od vážení substancí až ke konečnému zabalenému produktu je natolik střežen, aby nedošlo ke kontaminaci, že jiný způsob není myslitelný. Pracovníci ve výrobě musí dodržovat značné množství bezpečnostních opatření, jejichž sebemenší porušení má pro daného pracovníka velmi tvrdý dopad.

Až v konečné fázi balení léků jsme mohli na chvíli vstoupit do provozu a vyzkoušet si, jak ostříží zrak musí pracovníci mít, aby jim neunikl špatně nalepený štítek, aby neopomenuli, kolikátá krabička musí jít k hloubkové kontrole, či jak se musí vše dokumentovat.

S exkurzí byli studenti maximálně spokojeni a velmi vděčni za možnost poznat alespoň tímto způsobem, jak se vyrábí pevné lékové formy, naše oblíbené tablety.

Zina Stejskalová