vize a cíle

PharmAround vznikl jako interaktivní platforma pro podporu a rozvoj vzájemné spolupráce, vzdělávání a předávání zkušeností v oblasti vývoje léčiv. Propojuje vysoké a vyšší odborné školy, zdravotnická zařízení podílející se na vývoji a klinickém hodnocení léčiv, farmaceutické firmy, smluvní výzkumné organizace i veřejné instituce a pacienty.
 
PharmAround byl v letech 2011 – 2014 realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), byl tedy financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Výsledkem této fáze je ucelený systém odborných kurzů pro studenty, lékaře, pedagogy a výzkumné pracovníky, kterým dosud chyběla možnost komplexního vzdělávání v oblasti vývoje léčiv. V rámci projektu se uskutečnila řada stáží, výměnných pobytů a exkurzí. Vyvrcholením projektových aktivit je potom každoroční konference PharmAround a letní škola. Projekt realizovala Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (www.muni.cz). Partnery projektu jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz), Parexel (www.parexel.com), Teva (www.teva.cz), SZŠ a VOŠZ Merhautova Brno (http://www.szsmerh.cz/szs/index.php) a VOŠZ Žerotínovo náměstí Brno (http://www.voszbrno.cz/).
 
Od roku 2014 pokračuje PharmAround ve své úspěšné činnosti a nadále se zaměřuje prioritně na oblast vzdělávání a vzájemné spolupráce se zaměřením nejen na oblast translačního výzkumu a klinických hodnocení, ale na celý životní cyklus léčiva a jeho dopadu na pacienty. Životní cyklus léčiva zahrnuje několik fází. Před použitím v běžné praxi musí každý nově objevený lék projít náročným výzkumem a především klinickými zkouškami. Ale ani po registraci léku Státním úřadem pro kontrolu léčiv a jeho uvedením na trh vše nekončí. Sleduje se výskyt nežádoucích účinků a mnoho dalších vlastností léčiva. Vzdělávací aktivity projektu PharmAround pokrývají všechny vývojové fáze léčiva a jejich absolventi získají pro svou praxi užitečný soubor znalostí.
Pro zajištění a rozvoj činnosti byl na konci roku 2014 založen PharmaAround, nadační fond.
 
 

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci

poslední navštívené