Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá. Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.

1.4.2015
  • 13:00-15:00 
  • životní cyklus léčiv: blok přednášek č. 1
  • cyklus přednášek pro studenty PřF připravujeme díky podpoře z projektu IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) 
  • elektronická registrace je cestou www.recamo.cz
Životní cyklus léčiva zahrnuje několik fází. Před použitím v běžné praxi musí každý nově objevený lék projít náročným výzkumem a především klinickými zkouškami. Ale ani po registraci léku Státním úřadem pro kontrolu léčiv a jeho uvedením na trh vše nekončí. Je nutné stanovit cenu léčivého přípravku na trhu a případnou výši úhrady ze zdravotního pojištění. V praxi se poté sleduje se výskyt nežádoucích účinků a mnoho dalších vlastností léčiva. První z plánovaných 3 bloků přednášek bude věnován preklinickému testování, díky němuž získáme klíčové informace o léčivé látce ještě před jejím prvním podáním člověku, a následně jednotlivým fázím klinického hodnocení léčiv.
Další 2 bloky se budou konat 15. 4. 2015 (Registrace léčivých přípravků. Stanovení maximální výše cen a podmínek úhrady léčivých přípravků) a 29. 4. 2015 (Výroba léčivých přípravků. Reklama na léčivé přípravky) a je možné se na ně registrovat cestou tohoto webu. 

Přednášející

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU, Oddělení klinických hodnocení MOÚ

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D

Farmakologický ústav LF MU, Oddělení klinických hodnocení MOÚ

Poplatek

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) pro studenty MU bezplatná.

pregraduální a postgraduální studenti PřF MU
Univerzitní kampus Bohunice - budova A11 - posluchárna 235

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci