Výroba léčivých přípravků. Reklama na léčivé přípravky.

29.4.2015
  • 13:00-15:00 
  • životní cyklus léčiv: blok přednášek č. 3
  • cyklus přednášek pro studenty PřF připravujeme díky podpoře z projektu IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) 
  • elektronická registrace je cestou www.recamo.cz
  • Přednáška zaměřená na výrobu léčiv by poskytne stručný přehled lékových forem a vliv použité technologie a pomocných látek na účinnost stejné aktivní látky. Rozdíl mezi generikem a orginálním přípravkem, nebezpečí falzifikátů. Dále se bude věnovat požadavkům na výrobní technologii, prostory, personál, suroviny, výrobní postupy, skladování, distribuci, kontrolu a jištění jakosti při výrobě léčiv.
  • V oblasti reklamy se přednášející zaměří na informace nejen o dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a šetření podnětů na možné porušení zákona, ale i na oblast povolených reklamních materiálů a vzorků léčivých přípravků. Věnovat se bude rovněž obsahu webových stránek či reklamě v tisku, včetně reklamy na klinické studie. Na závěr zmíní i povolené dary v souvislosti s reklamou, na setkání odborníků, vědeckých kongresech a jiných obdobných akcích.
Další 2 bloky se budou konat 1. 4. 2015 (Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá. Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.a 15. 4. 2015 (Registrace léčivých přípravků. Stanovení maximální výše cen a podmínek úhrady léčivých přípravků) a je možné se na ně registrovat cestou tohoto webu. 

Poplatek

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) pro studenty MU bezplatná.

pregraduální a postgraduální studenti PřF MU
Univerzitní kampus Bohunice - budova A11 - posluchárna 235

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci