,,Škola klinických hodnocení v praxi"

2.4.-4.4.2014
Termín akce je od 2.4.2014 - 4.4.2014
Témata školy - význam akademických klinických hodnocení, příprava smluvních podmínek v KH, povinnosti zadavatele, monitoring KH, farmakovigilanci v KH, data management KH, povinnosti laboranta v KH, audit a další 
 

V rámci akce mimo jiné proběhne:
Kurz GCP basic level - KURZ SPRÁVNÉ KLINICKÉ PRAXE

Doprava na akci zařízena autobusem.
Odjezd autobusu v 11:30 od hotelu Grand, Brno.

Program

Středa
13:00 – 14:00

Registrace

Středa
14:00 – 14:10

Zahájení

Středa
14:10 – 14:40

Představení účastníků akce

Středa
14:40 – 15:10

Akademická klinická hodnocení – význam. Co se skrývá pod pojmy ECRIN/CZECRIN/ICRC?

MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (LF MU), PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (FN USA-ICRC)

Středa
15:10 – 15:30

Shrnutí, diskuse

Středa
15:30 – 16:00

Přestávka na kávu

Středa
16:00 – 16:30

Akademická klinická hodnocení z pohledu výzkumného pracoviště

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (FN USA-ICRC), Mgr. Hana Kostková (FN USA-ICRC)

Středa
16:30 – 17:15

Práce ve skupinkách I.

Bc. Marianna Brabencová (LF MU)

Středa
17:15 – 17:45

Zkušenosti z pracovišť zabývající se klinickým hodnocením - diskuse

FN Motol, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Ostrava

Středa
17:45 – 18:00

Shrnutí, diskuse

Středa
18:00

Společná večeře

Čtvrtek
09:00 – 09:15

Kam směřuje výzkum?

MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (LF MU)

Čtvrtek
09:15 – 09:30

Povinnosti zadavatele, zkoušejícího

Mgr. Hana Kostková (FN USA-ICRC)

Čtvrtek
09:30 – 10:00

Start up klinického hodnocení

Bc. Iva Buchtová (FN Brno)

Čtvrtek
10:00 – 10:30

Monitoring klinického hodnocení

Mgr. Jarmila Havlová (LF MU)

Čtvrtek
10:30 – 10:45

Shrnutí, diskuse

Čtvrtek
10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

Čtvrtek
11:15 – 11:45

Příprava na audit a inspekci

MUDr. Bojana Kutílková (LF MU)

Čtvrtek
11:45 – 12:00

Audit v klinickém hodnocení – pohled zdravotnického zařízení

Mgr. Hana Kostková (FN USA-ICRC)

Čtvrtek
12:00 – 12.15

Audit v klinickém hodnocení – pohled akademického pracoviště

Mgr. Irena Součková (LF MU)

Čtvrtek
12:15 – 12:30

Shrnutí, diskuse

Čtvrtek
12:30 – 13:30

Společný oběd

Čtvrtek
13:30 – 13:50

Data management a data flow

Ing. Tomáš Machulka (FN USA-ICRC)

Čtvrtek
13:50 – 14:10

Farmakovigilance v klinickém hodnocení

MUDr. Veronika Fendrychová (LF MU)

Čtvrtek
14:10 – 14:30

Role laboratorní medicíny v klinickém hodnocení

Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D. /Mgr. Kristína Greplová (OLM MOÚ)

Čtvrtek
14:30 – 14:45

Shrnutí, diskuse

Čtvrtek
14:45 – 15:30

Práce ve skupinkách II.

Bc. Marianna Brabencová (LF MU)

Čtvrtek
18:00

Večeře

Pátek
08:30 – 09:00

GCP – Správná klinické praxe

MUDr. Bojana Kutílková (LF MU)

Pátek
09:00 – 09:30

Dokumentace, zakládání dokumentů v klinickém hodnocení

Mgr. Katarina Biľová (LF MU)

Pátek
09:30 – 10:00

Shrnutí, diskuse

Pátek
10:00 – 10:30

Přestávka na kávu

Pátek
10:30 – 11:00

Elektronické CRF – záznamové knihy

Mgr. Katarina Biľová (LF MU)

Pátek
11:00 – 11:30

Zdrojová dokumentace, nejčastější chyby ve zdrojové dokumentaci a e-CRF v klinickém hodnocení

MUDr. Bojana Kutílková (LF MU)

Pátek
11:30 – 12:00

Shrnutí, diskuse, závěr

Pátek
12:00 – 13:00

Společný oběd

Pátek
13.00

Odjezd autobusu z hotelu směr Brno

Poplatek

Akce je plně hrazena z prostředků OPVK 

Kontakt

 Bc. Eva Bláblová, eblablo@med.muni.cz, GSM: 725 828 348, 549 49 7039

Akce je určena pro zkoušející investigátory, studiové koordinátorky, studiové sestry a další zájemce o problematiku klinických hodnocení.
hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 592 04

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci