Konference PharmAround 2013

15.11.-16.11.2013
  • 2. ročník konference PharmAround zaměřený na hodnocení zdravotnických technologií
  • Hotel Myslivna, Brno
  • registrace bude uzavřena 7. 11. 2013

Místo konání:

Hotel Myslivna, Brno

Registrace: 

Registrace cestou tohoto webu je otevřena. Registrace na akci je možná až po přihlášení se/registraci na www.pharmaround.cz.

Aktivní účast: 

Formy prezentace: přednášky a postery. 
Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština. 
 

Kredity: 

Akce bude akreditovaná Českou asociací sester pro profese všeobecná sestra a farmaceutický asistent  a Českou lékařskou komorou.

 

Podrobný program se jmény přednášejících je ke stažení v .pdf na této webove stránce. 

Program

Pátek
13:00-13:10

zahájení konference

Pátek
13:10-16:00

Health Technology Assessment (HTA) v EU

Invited lecture - Adrian Griffin, VP HTA & Market Access Policy / Přehled nastavení metodik hodnocení léčiv a nelékových technologií ve vybraných evropských zemích - Rakousko - Švédsko - Slovensko - Německo / Přehledné shrnutí a diskuze

Pátek
16:00-19:00

Dopad HTA do reálné praxe

HTA z pohledu klinických oborů: potřeba a přínos hodnocení lékových, případně nelékových technologií v klinických oborech - Onkologie - Revmatologie - Gastroenterologie / HTA a inovativní léky / HTA a generika / Comparative Effectiveness Research / Principy "Value-Based pricing" v HTA / Problematika HTA v oblasti LP pro vzácná onemocnění / HTA z pohledu pacientů / Řízená diskuze za účasti zástupců regulátora, plátců, pacientů a odborných společností

Pátek
19:00

společenský večer

Svatomartinské menu

Sobota
8:30-10:30

Měřitelnost kvality života u českých pacientů pro klinickou praxi a výzkum

Etické aspekty měření kvality života v klinické praxi a výzkumu / Právní pohled na získávání informací o kvalitě života / Kvalita života u dětských onkologických pacientů / Standardizované nástroje hodnocení kvality života / Implementace hodnocení kvality života do metodiky HTA / Pohled statistiky na možná „bias“ ve vztahu k hodnocení kvality života / Shrnutí a diskuze

Sobota
11:00-12:30

Hodnocení technologií v praxi

Hodnocení lékových i nelékových technologií - případové studie: iHeta / FBI ČVUT /LF MU/IBA

Sobota
12:30-13:30

oběd

Sobota
13:30-15:45

Zdravotnické technologie

Kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy / Registr zdravotnických prostředků - RZPRO / Současné přístupy ke sledování zdravotnických prostředků ve vybraných státech / Pohled průmyslu na problematiku HTA zdravotnických prostředků / Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky / diskuze

Sobota
15:45-16:00

shrnutí a závěr konference

Sobota
16:00-17:00

workshop HTA konzorcia

iHETA, FBI ČVUT, FÚ LF MU, AHCM

Poplatek

  • Účast na konferenci včetně ubytování je díky podpoře z EU fondů pro projekt PharmAround (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0034) pro české  mimopražské odborníky a studenty bezplatná.
  • Celková částka za ubytování a stravu pro odborníky a studenty mimo ČR a z Prahy je 1030 Kč.

Kontakt

V případě dotazů ke konferenci neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou dubska@mou.cz nebo na tel. čísle +420 725 828 345.

Konference je určena pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a ostatní odborníky v oblasti klinických hodnocení a farmakologie.
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci

poslední navštívené