Budoucnost hodnocení zdravotnických technologií v ČR

21.3.2013
Celodenní workshop o hodnocení zdravotnických technologií v ČR se zástupci MZ ČR, SÚKL, VZP
 
Workshop bude zaměřen na 
  • legislativní a politické kroky vedoucí k zavádění hodnocení zdravotnických technologií do reálné praxe
  • praktické nástroje podporující implementaci hodnocení zdravotnických technologií

Místo konání: Masarykova univerzita Brno, Komenského náměstí 2,  zasedací sál 2. patro

Čas konání: 21. 3. 2012, 9:30 - 14:30

 

... aktualizace informací 6. 3. 2013 .....

 

Program


9:30

registrace


10:00

zahájení

MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU)


10:15

Hodnocení zdravotnických technologií ve světě – přehled

Mgr. Michal Burger (IBA MU); MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU)


10:35

Legislatívní předpoklady a projektový plán pro aplikaci HTA do reálné praxe v kontextu se strategií rozvoje HTA v ČR

MUDr. Pavel Vepřek (MZ ČR)


10:55

Hranice ochoty platit ve světě a u nás

MUDr. Tomáš Doležal, PhD. (iHETA)


11:15

Access versus Excess

MUDr. Aleš Kmínek, MBA (ČFES)


11:35

panelová diskuze o problematice legislativních a politických kroků vedoucích k zavádění hodnocení zdravotnických technologií do reálné praxe

MUDr. Pavel Vepřek, MUDr. Tomáš Doležal, PhD., MUDr. Aleš Kmínek, MBA, MUDr. Regina Demlová, PhD.


12:00

přestávka / občerstvení


12:30

Metodika pro hodnocení dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění a hodnocení nákladové efektivity podle SÚKL

Mgr. Jan Hambálek (SÚKL)


12:50

Risk sharing - praktický přístup VZP

MUDr. et JUDr. Petr Honěk (VZP)


13:10

Jsme připraveni na používání parametru ICER/QALY v rámci hodnocení zdravotnických technologií v ČR?

Mgr. Michal Burger (IBA MU)


13:30

Zdroje dat, jejich sběr a využitelnost pro hodnocení zdravotnických technologií

doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. (IBA MU)


13:50

Systém vzdělávání a odborné přípravy farmakoekonomů – současný stav a budoucnost

MUDr. Regina Demlová, PhD. (FÚ LF MU)


14:10

panelová diskuze o praktických nástrojích podporujících implementaci hodnocení zdravotnických technologií

MUDr. et JUDr. Petr Honěk, Mgr. Jan Hambálek, Mgr. Michal Burger, MUDr. Regina Demlová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.


14:30

ukončení workshopu

MUDr. Regina Demlová, PhD.

Přednášející

MUDr. Pavel Vepřek

MUDr. Pavel Vepřek

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. et JUDr. Petr Honěk

MUDr. et JUDr. Petr Honěk

VZP, ředitel Odboru léčiv a zdravotnických prostředků

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), ředitel

Mgr. Jan Hambálek

Mgr. Jan Hambálek

SÚKL, Oddělení stanovení výše a podmínek úhrady

MUDr. Aleš Kmínek, MBA

MUDr. Aleš Kmínek, MBA

Česká farmako-ekonomická společnost

doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.

doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.

Institut biostatistiky a analýz MU, ředitel

Mgr. Michal Burger

Mgr. Michal Burger

Institut biostatistiky a analýz MU

MUDr. Regina Demlová, PhD.

MUDr. Regina Demlová, PhD.

Farmakologický ústav LF MU, přednostka

Poplatek

Účast na workshopu je díky podpoře z EU fondů pro projekt PharmAround (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0034) pro odborníky a studenty bezplatná.

Kontakt

Na workshop se můžete přihlásit po registraci/přihlášení na www.pharmaround.cz nebo pošlete přihlášku s vaším jménem, příjmením, adresou pracoviště a telefonním kontaktem do 15.3. 2013 na eblablo@med.muni.cz.

Workshop je určen pro lékaře a management zdravotnických zařízení, zaměstnance a postgraduální studenty MU zabývající se problematikou zdravotnictví, a zaměstnance SÚKL, MZ ČR, VZP.
Masarykova univerzita Brno, Komenského náměstí 2, zasedací sál 2. patro

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci