PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Srdečně děkujeme všem, kteří podporují činnost nadačního fondu PharmAround. Výrazně tím přispíváte k jeho postupnému rozvoji a podpoře vzdělávání odborné i široké veřejnosti v oblasti vývoje léčiv. Velmi si vážíme toho, že nám pomáháte. Bez Vás bychom se nedostali tam, kde jsme.

Partneři projektu

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Státní ústav pro kontrolu léčiv

TEVA Pharmaceuticals ČR, s.r.o.

Masarykova univerzita

Vyšší odborná škola zdravotnická

PAREXEL International Czech Republic, s.r.o.

Partneři nadačního fondu

Archie Samuel s.r.o.

Regulatory House s.r.o.

Medac GmbH

Fresenius Kabi s.r.o.

REKNOS Science s.r.o.

Waldwiertler Sparkasse Bank AG

Spolupracující orgranizace

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Lékový průvodce

Masarykův onkologický ústav

CEPOETA

CZECRIN

EATRIS

RECAMO

Partneři konference

Merck spol. s r.o.

Archie Samuel s.r.o.

Sandoz s.r.o.

Regulatory House s.r.o.