Setkání koordinátorů klinických hodnocení - diskuse

Podklady ze závěrečné diskuse Setkání koordinátorů klinických hodnocení - vyhodnocení dotazníků, informace o kurzech Koordinátor KH a GCP, možnosti další spolupráce.

Název
Autor
Datum