Certifikovaný kurz Koordinátor klinického hodnocení léčiv I (květen 2013)

 23. - 25. května 2013 proběhne v Brně kurz Koordinátor klinického hodnocení léčiv, který získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví. Akci organizuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Ve dnech 23. - 25.  května 2013 pořádá v Brně Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů kurz Koordinátor klinických hodnocení léčiv. Kurz získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR a absolventi získají certifikát  s uvedením činností, k nimž získali odbornou způsobilost.

Pro koho je kurz určený?

Přihlásit se mohou všichni, kteří se věnují koordinaci klinických studií, certifikát MZ ČR získají však pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta a farmaceutického asistenta. Ostatní účastníci obdrží doklad o absolvování certifikovaného kurzu.

Jak se lze na kurz přihlásit?

Kurz pořádá Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a hlásit se lze přes internetové stránky http://www.nconzo.cz/. Kurz se jmenuje Koordinátor klinického hodnocení léčiv (http://www.nconzo.cz/web/guest/seznam-vzdelavacich-programu-centra1 a má číslo 429.

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Dle zájmu bude na podzim vypsán další termín kurzu.

Cena kurzu je 3.521 Kč bez DPH (4.260 Kč s DPH).

Kurz je zakončen testem. Certifikát je vydán po splnění odborné praxe.

Jaký je program kurzu?

Třídenní kurz je rozdělen na 22 hodin teoretické výuky, 10 hodin odborné praxe a 10 hodin e-learningu.

Program teoretické výuky:

čtvrtek 23.5.2013 (8:40 - 17:15)

- Životní cyklus léčiva

- Příprava klinického hodnocení

- Terminologie klinického hodnocení

- Klinická hodnocení u zvláštních skupin (pediatrie, psychiatrie)

pátek 24.5.2013 (8:00 - 17:05)

- Praktické provádění klinického hodnocení

sobota 25.5.2013 (8:00 - 13:15)

- Nové trendy v klinických hodnocení

- Závěrečný test

Program praktické výuky:

Odborná praxe v rozsahu 10 hodin se uskuteční na vlastních pracovištích účastníků kurzu (v případě, že pracoviště klinické studie provádí). Předmětem praxe je splnění zadaných úkolů (např. zadávání dat do záznamových listů pacienta, zhodnocení nežádoucích účinků, vypracování plánu léčby dle protokolu apod.).

Odborným garantem kurzu je MUDr. Regina Demlová, Ph.D., vedoucí Oddělení klinického hodnocení v Masarykově onkologickém ústavu.