Bulletin PharmAround č.1

Tady bude bývat aktuální Bulletin PharmAround

Schůzky řídícího výboru
21. června jsme se poprvé společně sešli v rámci jednání řídícího výboru. Materiály z prezentací jste dostali emailem. Všichni účastníci se shodli na tom, že povědomí o problematice vývoje léčiv je v praxi mizivé, obzvlášť kritická je situace v případě akademických studií. Projekt PharmAround jako cestu k větší informovanosti o této problematice proto všichni vítají. Aktuálně je nutné rozpracovat podobu modulových kurzů, v současném návrhu rozdělených do následujících tematických okruhů: Vývoj léčiv, Farmakovigilance, Registrace léčiv, Generika, Biosimilars, Farmakoekonomika, Biostatistika, GCP trénink. Vzhledem ke zkušenostem s nízkým zájmem o vzdělávací akce ze strany lékařů bude nutné zvolit co nejhodnější a nejcílenější formy oslovení zájemců
 
Další setkání výboru je naplánováno na 23. září 2011. Na podzim budou zahájeny odborné kurzy a ve větší míře se začnou realizovat i exkurze a stáže, proto předpokládáme, že program bude více pracovní. S ohledem na nové pracovní smlouvy a DPP, služební cesty, nákupy z projektu apod. bude vhodné, když se schůzky zúčastní ze strany partnerů i osoby pověřené účetnictvím projektu, pakliže se nezúčastnili již červnového setkání.
 
 
Logo projektu a webové stránky
Logo projektu vytvořila agentura Kreatura (www.kreatura.cz). V současné době pokračuje příprava dalších grafických prvků, například grafické zpracování prezentace v programu PowerPoint, které vám v nejbližší době rovněž dodáme.
Jelikož se jedná o projekt OP VK, financovaný z Evropského sociálního fondu, je třeba se při používání log řídit striktními pravidly – tzv. Manuálem vizuální identity (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manualy-vizualni-identity). Obecně platí, že logo projektu nesmí být dominantnější než tzv. povinný logolink OP VK (v zápatí tohoto dokumentu). Je opravdu velmi důležité, abyste tento logolink používali na všech dokumentech, zejména v komunikaci s cílovými skupinami. Pro předměty, nakoupené z projektu, vám dodáme štítky s logolinkem, vše musí být evidováno a zdokumentováno (např. vyfotografováno), v případě, že označení chybí, náklady nemusí být uznány!
 
V přípravě jsou také webové stránky projektu, které budou dostupné na adrese www.pharmaround.cz. Koncepce webu je ambiciózní: kromě obecných a kontaktních informací zde návštěvníci najdou plán akcí s možností online přihlášení, fotogalerii, odborné články i texty pro laickou veřejnost. Uživatelé se budou moci registrovat a získat tím následně možnost stahovat materiály a podklady z odborných kurzů. Díky flexibilní administraci projektu bude možné uživatele i cíleně oslovovat. Odlehčenější obsah nabídne rubrika pracovně nazvaná Zápisky z cest, do které budeme po všech účastnících zahraničních i tuzemských stáží vyžadovat stručnou reportáž a hlavně shrnutí dojmů a vyhodnocení cesty. Samozřejmostí bude sledování statistiky (návštěvnost, počet stahovaných dokumentů apod.), která nám může být užitečná v reportech pro poskytovatele dotace.
Vzhledem k vyšší náročnosti stránek předpokládáme jejich plné zprovoznění od září 2011, v nejbližších dnech se však na adrese www.pharmaround.cz objeví alespoň stručná informace o projektu.
Editorkou stránek je Michaela Hanáková, těšíme se na vaše příspěvky!
 
 
Důležité stránky
Ø      Manuál pro příjemce (základní dokument): http://www.msmt.cz/file/11267
Ø      Odbor projektové podpory MU: http://projekty.rect.muni.cz/- zejména sekce Dokumenty/Informace pro příjemce. Zde najdete všechny potřebné dokumenty, formuláře a pokyny k projektům OP VK
Ø      OP VK na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
 
 
Zahraniční inspirace
 
Pro koncepci odborného vzdělávání PharmAround můžete hledat inspiraci například na Vienna School of Clinical Research (http://www.vscr.at/, nabídka kurzů na http://www.vscr.at/course-portfolio-0).
 
 
Masarykova univerzita patří mezi nejúspěšnější žadatele o finanční podporu z OP VK. Dosud získala z tohoto programu téměř 1,5 miliardy korun na realizaci 110 projektů, obě čísla se však stále zvyšují.
Více na: http://info.muni.cz/images/pdfmuni/muni0611_opvk.pdf
 
 
Plán nejbližších aktivit (bude upřesněno)
Červenec: spuštění prozatímních webových stránek, dokončení grafického designu projektu, newsletter PharmAround, objednávka propagačních předmětů
Srpen: nové pracovní smlouvy, rozpracování modulových kurzů a dalších klíčových aktivit, práce na nových webových stránkách, příprava podkladů pro monitorovací zprávu, newsletter PharmAround
Září: spuštění webových stránek, tisková zpráva, setkání řídícího výboru, finalizace koncepce modulových kurzů (zahájení v říjnu), nové pracovní smlouvy, 1.monitorovací zpráva

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci

poslední navštívené