PLÁNOVANÉ AKCE

VII. Konference PharmAround 2019

20. - 21. 11. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na VII. Konferenci PharmAround, kterou pořádá nadační fond PharmAround ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU a její výzkumnou infrastrukturou CZECRIN. Konference se uskuteční dne 20. – 21. 11. 2019 v Hotelu Courtyard by Marriott v Brně

 

Témata konference:

Moderní terapie – vývoj a postavení somatobuněčných terapií (nejen) v ČR

Genové terapie a jejich účinnost a bezpečnost z pohledu klinických studií

Outcome-based úhradové principy

Off-label používání dlouhodobě zavedených LP

Hotel Courtyard by Marriott, Holandská 12, 639 00 Brno

Konference „Lidé, zdravotnictví a právo“ 2019

12. - 13. 9. 2019

Konference zdravotnického práva je pod titulem "Lidé, zdravotnictví a právo" pořádána od roku 2011, od roku 2016 ve spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny a Masarykovy univerzity v Brně. Letošní ročník se bude konat 12. - 13. 9. 2019 v prostorách univerzitního kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pozornost bude zaměřena na aktuální problémy právní regulace zdravotnictví. Přednášejícími jsou právníci, kteří se zdravotnictví ve své praxi věnují, své místo mezi řečníky budou mít i zástupci zdravotníků, nebo ekonomů. 

 

Více informací včetně on-line registrace najdete zde

 

 

Univerzitní kampus Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno - Bohunice

Konference je otevřena všem zájemcům o zdravotnické právo a související právní oblasti z řad odborné veřejnosti. Vítáni jsou jak právníci, věnující se zdravotnictví, tak i lékaři a další zdravotničtí pracovníci, manažeři, zaměstnanci veřejné správy i studenti vysokých škol s právním a zdravotnickým zaměřením.

Kontaktní osobou je paní Ing. Renata Bělošková, renata.beloskova@vzp.cz, +420 774 878 094

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC

Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení v rámci rozšiřování výzkumné skupiny CZECRIN na pozice Projektový manažer a Monitor klinických hodnocení.

NOVINKY ZE SVĚTA LÉČIV

Workshop „Dostupnost inovativních léčiv pro onkologické pacienty (i) v režimu off-label“

Inovativní léčiva v onkologii, podpora akademických klinických studií a off-label indikace pohledem klinického onkologa – to byla…

Více informací

Ze studentského projektu vznikla nadějná společnost

Další úspěšný projekt při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je na světě. Z původně studentského…

Více informací

Vědce zajímá, jak se dožít 120 let

Konsorcium ENOCH, jehož členy je pětice moravských biomedicínských institucí, má během šesti let přinášet poznatky pro boj…

Více informací
0
Akcí
0
Řečníků
0
Přednášek
0
Účastníků

KDO JSME A CO DĚLÁME

Podporujeme vzdělávání

Tvoříme základy vzájemné spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv z důvodu zvýšení povědomí o této problematice mezi studenty medicíny, ale i odbornou a laickou veřejností.

Informujeme o možnostech péče o zdraví

Prostřednictvím našich aktivit mohou získat odborníci z různých oborů, vědci, pedagogové, ale i veřejnost ucelený pohled na problematiku léčiv.

Klademe důraz na výměnu vědomostí

Aktivity nadačního fondu pokrývají všechny vývojové fáze životního cyklu léčiv a jejich účastníci získají neocenitelné množství znalostí, které využijí ve své praxi.

Pořádáme vzdělávací akce

Organizujeme odborné kurzy, workshopy a odborné konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty, širokou veřejnost.

Vyhledáváme novinky

Na našich webových stránkách propojených se sociálními sítěmi prezentujeme aktuality ze světa medicíny, videa a fotografie z pořádaných akcí.

PARTNEŘI