PLÁNOVANÉ AKCE

VII. Konference PharmAround 2019

20. - 21. 11. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na VII. Konferenci PharmAround, kterou pořádá nadační fond PharmAround ve spolupráci s Farmakologickým ústavem Lékařské fakulty MU. Konference se uskuteční dne 20. – 21. 11. 2019 v Hotelu Courtyard by Marriott v Brně.

Program konference

Středa 20.11.2019

13:00 – Zahájení konference

Blok 1 – Precizní medicína z pohledu farmakogenetiky a inovativních technologií testování v solidní onkologii, P. Grell, (MOÚ), J. Halámková, (MOÚ), M. Michal (Bioptická laboratoř), K. Kopečková (FN Motol), J. Štěrba (FN Brno)

Blok 2 – Léčivé přípravky pro moderní terapie (ATMP) – od vývoje ke klinickým aplikacím – Sympozium CZECRIN, O. Palán (SÚKL), O. Slabý (CEITEC), L. Zdražilová Dubská (MOÚ a LF MU), K. Kopečková (FN Motol), L. Homola (FN Brno), O. Havlín (FN Brno), J. Mayer, F.Folber (FN Brno)

19:30 – Společenský večer – „Aneb co se nestihlo prodiskutovat“ – neformální platforma

 

Čtvrtek 21.11.2019

Blok 3 – Off-label použití léčivých přípravků v době precizní medicíny – nejde jen o inovativní moderní léčivé přípravky, F. Vrubel (MZ ČR), Š. Kozáková (MOÚ), P. Matalová (UP Olomouc), K. Urbánek (UP Olomouc)

Blok 4 – Jaké výzvy přináší moderní terapie, precizní medicína a s nimi související nové technologie z pohledu regulací, legislativy a úhradových mechanismů – jsme připraveni na jejich vstup? - Moderovaná panelová diskuze, I. Storová (SÚKL), F. Vrubel (MZ ČR), K. Podrazilová (SZP), D. Šmehlík (VZP), J. Hlaváčová (MZ ČR), T. Doležal (iHETA), R. Demlová (MOÚ)

13:00   Závěr konference

Hotel Courtyard by Marriott, Holandská 12, 639 00 Brno

NOVINKY ZE SVĚTA LÉČIV

Workshop „Dostupnost inovativních léčiv pro onkologické pacienty (i) v režimu off-label“

Inovativní léčiva v onkologii, podpora akademických klinických studií a off-label indikace pohledem klinického onkologa – to byla…

Více informací

Ze studentského projektu vznikla nadějná společnost

Další úspěšný projekt při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je na světě. Z původně studentského…

Více informací

Vědce zajímá, jak se dožít 120 let

Konsorcium ENOCH, jehož členy je pětice moravských biomedicínských institucí, má během šesti let přinášet poznatky pro boj…

Více informací
0
Akcí
0
Řečníků
0
Přednášek
0
Účastníků

KDO JSME A CO DĚLÁME

Podporujeme vzdělávání

Tvoříme základy vzájemné spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv z důvodu zvýšení povědomí o této problematice mezi studenty medicíny, ale i odbornou a laickou veřejností.

Informujeme o možnostech péče o zdraví

Prostřednictvím našich aktivit mohou získat odborníci z různých oborů, vědci, pedagogové, ale i veřejnost ucelený pohled na problematiku léčiv.

Klademe důraz na výměnu vědomostí

Aktivity nadačního fondu pokrývají všechny vývojové fáze životního cyklu léčiv a jejich účastníci získají neocenitelné množství znalostí, které využijí ve své praxi.

Pořádáme vzdělávací akce

Organizujeme odborné kurzy, workshopy a odborné konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty, širokou veřejnost.

Vyhledáváme novinky

Na našich webových stránkách propojených se sociálními sítěmi prezentujeme aktuality ze světa medicíny, videa a fotografie z pořádaných akcí.

PARTNEŘI