Budoucnost hodnocení zdravotnických technologií v ČR

  1. 3. 2013

Celodenní workshop o hodnocení zdravotnických technologií v ČR se zástupci MZ ČR, SÚKL, VZP

Workshop bude zaměřen na legislativní a politické kroky vedoucí k zavádění hodnocení zdravotnických technologií do reálné praxe a praktické nástroje podporující implementaci hodnocení zdravotnických technologií

 

Program

9:30

registrace

10:00

zahájení

MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU)

10:15

Hodnocení zdravotnických technologií ve světě – přehled

Mgr. Michal Burger (IBA MU); MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU)

10:35

Legislativní předpoklady a projektový plán pro aplikaci HTA do reálné praxe v kontextu se strategií rozvoje HTA v ČR

MUDr. Pavel Vepřek (MZ ČR)

10:55

Hranice ochoty platit ve světě a u nás

MUDr. Tomáš Doležal, PhD. (iHETA)

11:15

Access versus Excess

MUDr. Aleš Kmínek, MBA (ČFES)

11:35

panelová diskuze o problematice legislativních a politických kroků vedoucích k zavádění hodnocení zdravotnických technologií do reálné praxe

MUDr. Pavel Vepřek, MUDr. Tomáš Doležal, PhD., MUDr. Aleš Kmínek, MBA, MUDr. Regina Demlová, PhD.

12:00

přestávka / občerstvení

12:30

Metodika pro hodnocení dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění a hodnocení nákladové efektivity podle SÚKL

Mgr. Jan Hambálek (SÚKL)

12:50

Risk sharing – praktický přístup VZP

MUDr. et JUDr. Petr Honěk (VZP)

13:10

Jsme připraveni na používání parametru ICER/QALY v rámci hodnocení zdravotnických technologií v ČR?

Mgr. Michal Burger (IBA MU)

13:30

Zdroje dat, jejich sběr a využitelnost pro hodnocení zdravotnických technologií

doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. (IBA MU)

13:50

Systém vzdělávání a odborné přípravy farmakoekonomů – současný stav a budoucnost

MUDr. Regina Demlová, PhD. (FÚ LF MU)

14:10

panelová diskuze o praktických nástrojích podporujících implementaci hodnocení zdravotnických technologií

MUDr. et JUDr. Petr Honěk, Mgr. Jan Hambálek, Mgr. Michal Burger, MUDr. Regina Demlová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.

14:30

ukončení workshopu

MUDr. Regina Demlová, PhD.

Přednášející

 

MUDr. Pavel Vepřek

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. et JUDr. Petr Honěk

VZP, ředitel Odboru léčiv a zdravotnických prostředků

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), ředitel

Mgr. Jan Hambálek

SÚKL, Oddělení stanovení výše a podmínek úhrady

MUDr. Aleš Kmínek, MBA

Česká farmako-ekonomická společnost

doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.

Institut biostatistiky a analýz MU, ředitel

Mgr. Michal Burger

Institut biostatistiky a analýz MU

MUDr. Regina Demlová, PhD.

Farmakologický ústav LF MU, přednostka

 

Poplatek

Účast na workshopu je díky podpoře z EU fondů pro projekt PharmAround (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0034) pro odborníky a studenty bezplatná.

Kontakt

eblablo@med.muni.cz.

 

Workshop je určen pro lékaře a management zdravotnických zařízení, zaměstnance a postgraduální studenty MU zabývající se problematikou zdravotnictví, a zaměstnance SÚKL, MZ ČR, VZP.

Masarykova univerzita Brno, Komenského náměstí 2, zasedací sál 2. patro

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *